Publikováno 10. 5. 2023

Pohybový trénink podle E. Meynerse

Ve dnech 20. a 21. března bude v ESC probíhat pohybový trénink pod vedením Martina Voleského, který je certifikovaným trenérem metody E. Meynerse. Více o tréninku na www.pohybovytrenink.cz, kde je také kontakt na pořadatele.

Partners

SPORT AUSPICES

This competition is organized with the financial support of the National Sports Agency.