Publikováno 10. 5. 2023

ESC OLOMOUC ROZŠIŘUJE MEZINÁRODNÍ DREZURNÍ ZÁVODY O SVĚTOVÝ POHÁR


Olomouc zvyšuje své ambice. V rámci mezinárodních drezurních závodů, které proběhnou v areálu Equine Sport Center od 19. do 22. 5. 2022, se pojede i světový pohár. 

Před třemi lety byl areál Equine Sport Center Olomouc v drezuře nováčkem. Jeho organizační tým se však velmi rychle v této disciplíně zorientoval a díky bohatým zkušenostem z parkurů dokázal za krátkou dobu proměnit lazecké kolbiště v oblíbené místo drezurních mítinků. V areálu tak během tří let proběhly, krom množství klasických drezurních závodů, kvalifikační kola i finále Drezurního poháru a v roce 2020 samotné Mistrovství ČR.

„Má vize byla od počátku jasná. I na běžné národní závody jsem vždy oslovovala zahraniční rozhodčí. Vybudovali jsme si tak záhy dobré vztahy a také získali potřebné informace a představu o pořádání mezinárodních mítinků v této disciplíně. Na základě velmi pozitivní zpětné vazby od jezdců k naší dosavadní práci jsme se pak rozhodli uspořádat v sezóně 2022 první mezinárodní drezurní závody na olomouckém kolbišti,“ říká ředitelka ESC Olomouc Michaela Smrčková a zároveň dodává: „K realizaci této akce jsem přizvala renomovaného světového organizátora – Thomase Baura, který se zhostí pozice ředitele tohoto mítinku.  Celý tým ESC Olomouc se tak může opřít o jeho zkušenosti a hodně se naučit.“

Závody jsou zapsané od 19. do 22. května, avšak první den probíhá veterinární přejímka koní a soutěže tak začnou v pátek 20. května. V rozpise je uvedeno celkem devět kategorií.

Krom zmíněného vrcholu, kterým je světové pohár je vypsáno dalších osm tříd, jmenovitě: CDI3*, CDIJ, CDIYH, CDIP, CDICH, CDIY, CDIU25, CDIAm.
„Nedokážeme nyní říci, jestli se pojedou všechny vypsané soutěže, to záleží na jejich naplnění ze strany jezdců. S určitostí se však všichni návštěvníci i účastníci mohou těšit na krásné jezdecké zážitky,“ uzavírá první tiskovou zprávu k mezinárodním drezurním závodům v Olomouci Michaela Smrčková.


Partners

SPORT AUSPICES

This competition is organized with the financial support of the National Sports Agency.