Publikováno 10. 5. 2023

Cena města Olomouce

Ve dnech 25. - 27. května 2018 proběhnou další letošní parkurové závody. Pro děti bude možnost jízdy na ponících.

Partners

SPORT AUSPICES

This competition is organized with the financial support of the National Sports Agency.