Cena města Olomouce – pokyny

Závody Cena města Olomouce se jedou v režimovém opatření. Každá osoba vstupující do areálu se musí prokázat negativním testem (či očkováním apod.) na Covid-19 a odevzdat selfreporting formulář. Veškeré pokyny a detailní informace jsou vloženy v JISu formou příloh k danému závodu. Prosíme všechny účastníky a prostudování a dodržení všech platných pravidel.