Pronájem kolbiště se skoky

PRONÁJEM KOLBIŠTĚ


V týdnu 19. – 25. 4 je na hlavním kolbišti k dispozici cvičný parkur. 

Plochu si lze pronajmout pro individuální tréninky, max. 3 koně v lotu. Cena za koně 400 Kč/hod.


Apelujeme na dodržování všech aktuálně platných nařízení Vlády a Ministerstva zdravotnictví.


S sebou je nutné mít průkazy koní, které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.

Využití boxů není možné!


INSTRUKCE:


Rezervace kolbiště na tel: 730 166 666, Nikola Mertová (vedoucí stáje).

Platba: před zahájením tréninku, v čase od 9 do 15 hod. v kanceláři ESC (budova penzionu, vchod z parkoviště) od 15 hod. dále recepce penzionu (vchod od silnice). 

Peníze prosíme s přesnou částkou v obálce.

Během víkendu platba oproti vystavené faktuře. 

Parkur opouštíte tak, aby byly všechny překážky dány na metrovou výšku a kolbiště bylo čisté od kobylinců.

S překážkami nelze manipulovat a přesouvat je na jiná místa.


Tým ESC Olomouc